ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ FUJI Xerox 305df หมายเลขครภัณฑ์ 416-56-0965 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-1353 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์

Leave a Comment