ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 12 Core จำนวน 4,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสายไฟเบอร์ออฟติก

Leave a Comment