ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-57-0026, 625-57-0027, 65-60-0030 และ 625-60-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ 

Leave a Comment