ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว 4720 จันทบุรี (นิรภัย) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ

Leave a Comment