ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุกเทท้าย เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุกเทท้ายฯ (e-bidding)

Leave a Comment