ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรย 338 จันทบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รถจักรยานยนต์ กรย 338