ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 6 หมายเลขทะเบียน 80-8497 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ฯ

Leave a Comment