ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8492 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ฯ 

Leave a Comment