ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (สารกำจัดวัชพืช ปริมาณ 4 ลิตร จำนวน 12 แกลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

Leave a Comment