ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 14 หมายเลขทะเบียน 80-8816 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ

Leave a Comment