ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมป้ายจราจร จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ป้ายจราจร จำนวน 9 ป้าย