ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 17 หมายเลขทะเบียน 81-3941 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ

Leave a Comment