ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายโครงการเผยแพร่ความรู้ฯ จำนวน 1 ป้าย

Leave a Comment