ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 25 ถัง เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถังดับเพลิง

Leave a Comment