ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งโสโครกและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-0371 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 009-48-0006 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งโสโครกฯ

Leave a Comment