ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ ความสามารถดับไฟระดับ 6a2oB จำนวน 25 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถังเคมีดับเพลิง