ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำกลับเข้าทะเลสาบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0110 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าฯ

Leave a Comment