ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำในตัว หมายเลขทะเบียน 71-0857 จันทบุรี (อาชา 2) จำนวน 2 ลูกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ

Leave a Comment