ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

Leave a Comment