ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดย้าย ติดตั้งและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0285 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทอดย้าย

Leave a Comment