ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-8506 จันทบุรี (อาชา 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถยนต์ดับเพลิง