ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ (น้ำมันเชื้อเพลิง)

Leave a Comment