ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 

Leave a Comment