ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขะเบียน 81-4250 จันทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ หมายเลขทะเบียน 81-4250

Leave a Comment