ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขะเบียน 81-4063 จันทบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ จำนวน 3 รายการ

Leave a Comment