ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ซื้อยูโรเทป สีขาว – แดง กว้าง 7 เซนติเมตร ขนาด 500 เมตร จำนวน 18 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยูโรเทป สีขาว – แดง