ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขะเบียน 81-1744 จันทบุรี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะฯ

Leave a Comment