ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จ้างเหมาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการระบบท้องถิ่นดิจิทัล

Leave a Comment