ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง จ้างซ่อมเบาะรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน บร 3997 จันทบุรี รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเบาะรถเยอะ 001-56-0041