ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ว่างภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3

เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ว่างภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3

Leave a Comment