ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การใช้ระเบียบเทศบาลเมืองจันทบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถพยาบาล (รถตู้) เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี พ.ศ.2567

เรื่อง การใช้ระเบียบฯ (รถตู้)

Leave a Comment