ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี

Leave a Comment