ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมวิชาการให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมวิชาการให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย

Leave a Comment