ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81-4062 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

Leave a Comment