ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ไฟประดับ) สำหรับโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นงานบูชาดาวนพเคราะห์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า(ไฟประดับ)

Leave a Comment