ประกาศเทศบาลฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-8502 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาฯ จำนวน 7 รายการ

Leave a Comment