ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารว่างฯ

Leave a Comment