17 ตุลาคม 2018

ประกาศฯ เช่าโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียม

เรื่องต่อไป

เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ (14 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมน ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศฯ เช่าเครื่องขยายเสียง