ประกาศฯ จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ชำรุด