11 มกราคม 2021

ประกาศสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563

img456 img455 img454 img453 img452 img451 img450 img449 img448 img447 img446 img445 img444 img443 img442 img441 img440 img439 img438 img437 img436 img435 img434 img433 img432 img431 img430 img429 img428 img427 img426 img425 img424 img423 img422 img421 img420 img419 img418 img417 img416 img415 img414 img413 img412 img411 img410 img409 img408 img407 img406 img405 img404 img403 img402 img401 img400 img399 img398 img397 img396 img395 img394 img393 img392 img391 img390 img389 img388 img387 img386 img385 img384 img383 img382 img381 img380 img379 img378 img377 img376 img375 img374 img373 img372 img371 img370 img369 img368 img367 img366 img365 img364 img363 img362 img361 img360 img359 img358 img357 img356 img355 img354 img353 img352 img351 img350 img349 img348 img347 img346 img345 img344 img343 img342 img341 img340 img339 img338 img337 img336 img335 img334

เรื่องต่อไป

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ธันวาคม 2563

img456 img455 img454 img453 img452 img451 img450 img449 img448 img447 img446 img445 img444 img443 im ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. (ต.ค.-ธ.ค.63)