ประกาศสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์