16 กันยายน 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองจันทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองจันทบุรี

https://drive.google.com/file/d/1YtMn4TtWgB0OX3fDyN6suBFIPW7oEmqw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W8jpTkT4hZyFC6RIL7KKopfcmkioY7xU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1zcLLqvyLLOYF4al-hpYPf3totZP5WxPd/view?usp=sharin

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ ทะเบียน กง 361 จบ