ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี