31 ตุลาคม 2018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ฯ

เรื่องต่อไป

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ (20 ตุลาคม 2561) เวลา 17.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศม ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ ซื้อแก๊สหุงต้ม