19 ตุลาคม 2018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเทปกันลื่น

เรื่องต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล

เรื่องก่อนหน้า

เทศบาลเมืองจันทบุรีก่อสร้างอาคารขนส่งผู้โดยสาร

ด้วยเทศบาลเมืองจันทบุรี  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง  และงบประมาณของเทศบาลเมืองจันทบุรี มาดำเนินการปรั ... Read more