9 มิถุนายน 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้โตโยต้า

เรื่องต่อไป

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

จากการประชุมคณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 9 กันยาย ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจฯ งานท่องเที่ยว

016_1016_2016_3016_4016_5016_6016_7016_8016_9016_10016_11016_12