ประกาศรายขื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่แย็กไฟฟ้า