8 ธันวาคม 2020

ประกาศรับสมัครประธานกรรมการชุมชน

เรื่องต่อไป

อสม. เข้าศึกษาดูงานเทศบาลนครพิษณุโลก

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนา ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

วารสาร ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.63

สารจันทบูร ตค.-พย.63