ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก จำนวน ๒ ชุด

img938