ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10